استایل

کفش های سگک دار

انتشار

کفش های سگک دار (monk strap) سبکی بدون بند است که توسط بند چرمی متصل به کفش و سگگ، بسته مي شود و هم براي خانم ها و هم آقایان قابل استفاده است.
کفش های سگک دار (monk strap) نسبتاً رسمی هستند که رسمی بودن آنها کمتر از یک بالمورال کامل و بیش از یک بلاچر باز است و جایگزین خوبی برای این دو سبک کلاسیک هستند.


مدلهای مختلف از این سبک با یک یا چند سگک وجود دارند و بعضاً هشترک هستند. کفشهای سگک دار بسته به رنگ و نوع چرم، به آسانی با سبکهای پوششی بسیاری ترکیب می شوند و ظاهر شما را فاخر جلوه میدهند.


جنوا، انکل بوت سگک دار( monk strap) آرتمن با چرم ناپاي گاوي


مطالب مرتبط