از زاویه آرتمن

سری کلاد

انتشار

كلاد يه خانواده جديد تو آرتمنه كه با تكنيک های كفاشی متفاوتی توليد ميشه.

هدفمون ساختن كفش هايی بود كه مثل يه پوسته محافظ برای پاتون باشه و محدوديت انعطاف نداشته باشه و بعد يكی دو روز شكل پاتون رو به خودش بگيره. مثل يه پوست دوم كه زيره داره.
در پروسه ساخت مدل هاى كلاد از فلز و كفی های ميانی سخت، استفاده نشده. به همين خاطر اين كفش ها خيلی منعطف ان. طوريكه ميتونيد با دستتون كفش رو به هر شكلى كه ميخوايد دربياريد.

كفی داخلی هم از فوم هاى نرمى درست شده كه وقتى پاتون توى كفش قرار ميگيره پستى بلندى هاى كف پا رو پر ميكنه و پوست كف پا با احساس نرمى فوق العاده اى مواجه ميشه.
برای ساخت رويه از لایی های فرم دهنده كمی استفاده شده، كه همون نرمى كفى در قسمت رويه هم حفظ بشه و رويه كفش بعد از يكی دو بار استفاده فرم پای شمارو به خودش بگيره.


مثل يه پوست دوم كه زيره داره.
حس قدم زدن روى ابرها رو هروقت دوست داشتيد از توى جعبه دربياريد و پاتون كنيد.


مطالب مرتبط