فروشگاه اینترنتی آرتمن

به فروشگاه اینترنتی آرتمن خوش آمدید.

نکات

در خواندنی ها / اخبار
نکات

هرگز پاهایتان را با پوشیدن کفش های نو برای یک روز کامل، درست زمانی که آنها را از جعبه خارج کردید، آزار ندهید.
توصیه می شود کفش های نوی خود را پیش از استفاده ی طولانی مدت در مهمانی یا قدم زدن، در خانه و تاکید می شود در خانه، به صورت متناوب و در بازه های زمانی کوتاه حدود 2 ساعت، پوشیده و به آنها اجازه دهید آزاد شوند.این کار ساختار کفش را نرم کرده و به شما از بابت راحتی کفش در استفاده ی طولانی اطمینان خاطر می دهد.
رعایت این موضوع برای عروس و دامادها و افرادی که میزبان مراسمی هستند و می بایست ساعات زیادی را ایستاده و یا در حرکت سپری کنند، اهمیت بیشتری دارد.