فروشگاه اینترنتی آرتمن

همقدم با هم در یک کار خوب، تا شب یلدا در فروشگاههای آرتمن

از زاویه آرتمن

در از زاویه آرتمن / منابع الهام
سری حفره

حفره هايى براى حس كردن جريان هوا در پاهاتون

سرى كفشهاى 'حفره' حاصل اين ايده هستند كه فضاهاى خالى هم به اندازه فضاهاى پر در خلق زيبايى ميتونن نقش داشته باشن.
حفره هايى كه روى اين سرى از كفشهاى آرتمن تعبيه شده از نظر شكل ظاهرى تحرک و پويايى فصل تابستون رو تداعى ميكنند، همچنين از لحاظ كاركردى با هر قدمى كه برميداريد جريان هوا و خنكى در پاهاتون ايجاد ميشه.
براى اينكه پوست پاهاى شما قسمتى از ايده ما برای طراحى كفشتونه…

سری حفره
سری حفره