فروشگاه اینترنتی آرتمن

40% + 20% حراج پایان فصل زمستان در وبسایت و فروشگاه های آرتمن

بوت کشی

کد محصول : 42741 کد مدل : Cody
2,239,650 تومان 2,986,200 تومان

کودی یک بوت کشی نبوک است.
جنس رویه: چرم طبیعی گاوی با فرآوری ناتا ؛ چرم اشوالت
جنس آستر: چرم طبیعی بزی
جنس زیره: رابر
جنس پاشنه: جزئی از زیره
ارتفاع پاشنه: ۲.۵ سانتی متر
قالب: نوک گرد با پنجه متوسط
پاخور: سایز همیشگی خود را انتخاب کنید.کودی یک بوت کشی نبوک است.
جنس رویه: چرم طبیعی گاوی با فرآوری ناتا ؛ چرم اشوالت
جنس آستر: چرم طبیعی بزی
جنس زیره: رابر
جنس پاشنه: جزئی از زیره
ارتفاع پاشنه: ۲.۵ سانتی متر
قالب: نوک گرد با پنجه متوسط
پاخور: سایز همیشگی خود را انتخاب کنید.